Το δικό σου μονοπάτι καριέρας!

      

Μύθοι και Πραγματικότητες για την Κινητική Αναπηρία και την Απασχόληση

 

Μύθος: Εάν προσλάβω κινητικά ανάπηρο εργαζόμενο θα επιβαρυνθώ οικονομικά

Πραγματικότητα: Ο Ο.Α.Ε.Δ επιδοτεί την πρόσληψη κινητικά αναπήρων αποζημιώνει για την περίοδο προσαρμογής του και επιδοτεί τυχόν αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις.

Μύθος: Ένας κινητικά ανάπηρος εργαζόμενος θα απουσιάζει συχνότερα από την εργασία του.

Πραγματικότητα: Οι κινητικά ανάπηροι απουσιάζουν λιγότερο από την εργασία τους και παρουσιάζουν αυξημένη αίσθηση εργασιακής ευθύνης.

Μύθος: Οι κινητικά ανάπηροι δεν αποδίδουν στην δουλεία τους εξ ίσου με τους μη έχοντες αναπηρία.

Πραγματικότητα: οι κινητικά ανάπηροι εργαζόμενοι παρουσιάζουν μεγάλη αποδοτικότητα και σταδιακά μετεξελίσσονται σε αναγκαίους υπαλλήλους για την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται καθώς όπως όλοι οι εργαζόμενοι έχουν προσδοκίες για επαγγελματική ανέλιξη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε ερώτηση σχετικά με τον βαθμό ανταπόκρισης των ατόμων με αναπηρία στα καθήκοντα τους που υποβλήθηκε από την εταιρεία V.P.R.C. και πραγματοποιήθηκε σε 360 επιχειρήσεις οι εργοδότες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% απάντησαν αρκετά ενώ σε ποσοστό κοντά στο 40% απάντησαν πολύ.

Μύθος : Ένας κινητικά ανάπηρος εργαζόμενος  δεν θα προσφέρει τίποτα παραπάνω στην επιχείρηση μου.

Πραγματικότητα: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί πλέον μια προσδοκία τόσο των επενδυτών όσο και των καταναλωτών. Έτσι η παρουσία κινητικά αναπήρων εργαζομένων συμβάλλει στην θεμελίωση του κοινωνικού προσώπου της εταιρίας και τονώνει την αίσθηση ευθύνης των μην εχόντων αναπηρία εργαζομένων αυξάνοντας την αποδοτικότητα τους. Παράλληλα συμφώνα με μελέτη που πραγματοποίησε το Σεπτέμβριο του 2000 η Market and Opinion Research International στις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις, το 70% των καταναλωτών δήλωσε ότι η δέσμευση της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνική ευθύνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα όταν αγοράζουν ένα προϊόν, ενώ 1 στους 5  φαίνεται πρόθυμος να πληρώσει περισσότερο για προϊόντα που είναι κοινωνικά υπεύθυνα.

Μύθος: Εάν προσλάβω μέσω Ο.Α.Ε.Δ έναν κινητικά ανάπηρο δεν θα μπορώ να τον απολύσω.

Πραγματικότητα: Κάνεις δεν εμποδίζει τον εργοδότη να απολύσει έναν εργαζόμενο, εάν τυχόν δεν μείνει ικανοποιημένος από την απόδοση του ενώ αν συντρέχουνε πειθαρχικοί λόγοι ο οποίοι δικαιολογούν την νόμιμη απόλυση. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις ο εργοδότης υποχρεούται να αντικαταστήσει τον απολυθέντα κινητικά ανάπηρο με άλλο άτομο που όμως ανήκει στην ίδια κοινωνικά αποκλεισμένη ομάδα.

Μύθος: Ένας κινητικά ανάπηρος εργαζόμενος χρειάζεται ειδική μεταχείριση και περισσότερο χρόνο προσαρμογής στην εταιρεία.

Πραγματικότητα: Ο κινητικά ανάπηρος εργαζόμενος δεν έχει διαφορετικές ανάγκες μεταχείρισης από έναν μη ανάπηρο. Είναι και αυτός ένας άνθρωπος που θέλει να εργαστεί, θέλει να προσφέρει στο χώρο εργασίας του και έχει φιλοδοξίες για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Σε ερώτηση που υποβλήθηκε από την V.P.R.C. σχετικά με τον χρόνο προσαρμογής του ατόμου με αναπηρία στο εργασιακό περιβάλλον, το 52,4% των ερωτηθέντων εργοδοτών απάντησε ότι ο χρόνος προσαρμογής που απαιτήθηκε για το άτομο με κινητική αναπηρία δεν ήταν ούτε μικρός ούτε μεγάλος, ενώ υο 14,3% απάντησε ότι το χρονικό διάστημα προσαρμογής ήταν μικρό.

Μύθος: Η γραφειοκρατία για να προσλάβω κάποιον μέσα από τον Ο.Α.Ε.Δ είναι πολύ μεγάλη.

Πραγματικότητα: Πράγματι, ο Ο.Α.Ε.Δ. ζητάει αρκετά έγγραφα προκείμενου να προσλάβει ο εργοδότης έναν κινητικά ανάπηρο. Όμως τα δικαιολογητικά αυτά είναι αποκλειστικώς και μόνα εκείνα που πρέπει να υπάρχουν απαραιτήτως σε κάθε επιχείρηση.

Μύθος: Ο κινητικά ανάπηρος εργαζόμενος ίσως δεν συνεργάζεται με τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Πραγματικότητα: Ο κινητικά ανάπηρος εργαζόμενος δεν διαφέρει σε τίποτα από έναν οποιοδήποτε εργαζόμενο και τόσο οι διαπροσωπικές όσο και οι εργασιακές σχέσεις που θα αναπτυχθούν θα κυμαίνονται στα πλαίσια του φυσιολογικού και του συνηθισμένου. Αρκετά συχνά οι μη έχοντες αναπηρία θαυμάζουν τους εργαζόμενους με κινητικό πρόβλημα για την απόφαση τους να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους βασίζονται στην εκτίμηση, στο θαυμασμό και τον αλληλοσεβασμό.

Μύθος: Η τοποθέτηση ατόμων με αναπηρία γίνεται πολλές φορές με κριτήρια που δεν ικανοποιούν τον εργοδότη. Επιπλέον, μετά την τοποθέτηση του ατόμου με αναπηρία σε κάποιο εργασιακό πλαίσιο τόσο ο εργοδότης όσο και το άτομο δεν υποστηρίζονται από κάποια υπηρεσία. 

Πραγματικότητα: Η Υπηρεσία Επαγγελματικής Διαμεσολάβησης είναι ένας καινοτόμος θεσμός στο χώρο της Απασχόλησης ο οποίος υλοποιείται από την Α.Σ. «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ». Στόχος την υπηρεσίας αυτής είναι η τοποθέτηση και η στήριξη ατόμων με κινητικές δυσκολίες σε θέσεις εργασίας.  Σύμβουλοι Επαγγελματικής Αποκατάστασης  θα στηρίξουν σ΄όλα τα στάδια της διαδικασίας από τον εντοπισμό της θέσης εργασίας μέχρι την επιτυχή προσαρμογή του ατόμου σε αυτή. Συγκεκριμένα η υπηρεσία:

  1. Καταγράφει την εργασιακή ετοιμότητα του ατόμου
  2. Εντοπίζει την κατάλληλη θέση εργασίας
  3. Τοποθετεί το άτομο στην θέση εργασίας
  4. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη κατά την διάρκεια της επαγγελματικής σχέσης
  5. Μελετά την βελτίωση του χώρου εργασίας
  6. Ενημερώνει ως προς διαδικαστικά ζητήματα όπως είναι οι επιχορηγήσεις που δικαιούνται οι επιχειρήσεις στην περίπτωση πρόσληψης εργαζόμενου με κινητικές δυσκολίες
  7. Εκπαιδεύει τον εργαζόμενο στα καθήκοντα του στο χώρο εργασίας
  8. Παρακολουθεί την εξέλιξη της εργασιακής σχέσης

Συμπερασματικά, εξειδικευμένοι επαγγελματικοί διαμεσολαβητές ειδικοί στην επαγγελματική αποκατάσταση και προώθηση στην απασχόληση κινητικά αναπήρων είναι δίπλα στον εργοδότη καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας του, παρέχοντας συμβουλές, τεχνογνωσία και υποστήριξη.