Το δικό σου μονοπάτι καριέρας!

      

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Η Συνοδευτική επιστολή είναι ένα τυπικό γράμμα που απευθύνεται στον εργοδότη και επισυνάπτεται με το βιογραφικό μας, στις περιπτώσεις που το στέλνουμε ταχυδρομικά. Μας δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούμε άμεσα στο άτομο που είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη ή τον Διευθυντή της εταιρείας, κεντρίζοντάς του το ενδιαφέρον για μας, ώστε να μας καλέσει σε συνέντευξη.

Βασικές οδηγίες για τη σύνταξη συνοδευτικής επιστολής

Όταν συντάσσεις τη συνοδευτική επιστολή φρόντισε:

  • να είναι σύντομη και να έχει άψογη εμφάνιση.
  • να σχετίζεται με την θέση που σε ενδιαφέρει και να απευθύνεται σε συγκεκριμένο άτομο, ακόμα κι αν δεν ξέρεις το όνομά του π.χ. Διευθυντή Τμήματος Προσωπικού.
  • να αναφέρεις απαραίτητα τον τρόπο που πληροφορήθηκες για την θέση, να δείξεις ότι έχεις κάνει έρευνα για την εταιρεία και ξέρεις τις δραστηριότητές της.
  • να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για τη θέση και τους λόγους που επιθυμείς να εργαστείς στο συγκεκριμένο χώρο ή εταιρεία.
  • να αναφέρεις σύντομα τα σημαντικότερα τυπικά ή άτυπα προσόντα σου και δεξιότητες, με έμφαση στα πιο σχετικά με τη θέση και σε αυτά που θεωρείς ότι αναζητά ο εργοδότης.
  • να κλείσεις την επιστολή με ευχαριστήριο τυπικό χαιρετισμό και αίτηση για προσωπική συνάντηση-συνέντευξη.