Το δικό σου μονοπάτι καριέρας!

      

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

  • Γνώρισε τον εαυτό σου και αποφάσισε με τι ακριβώς θέλεις να ασχοληθείς. Στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού o οποίος δε θα σου δώσει τη λύση αλλά θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τις προτεραιότητές σου, τις αξίες σου, τις δυνατότητές σου, τις αδυναμίες και τους στόχους σου προκειμένου να οδηγηθείς στις σωστές αποφάσεις.
  • Δημιούργησε έναν κύκλο γνωριμιών που θα σε βοηθήσει να βρεις εργασία. Στον ευρύτερο κοινωνικό σου περίγυρο υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που μπορούν να σε στηρίξουν στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας είτε μέσα από δικό τους δίκτυο γνωριμιών είτε μέσα από τις δικές τους εμπειρίες έχοντας περάσει από την ίδια διαδικασία. Η συνεργασία με το Σύμβουλο μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη και στον τομέα της δικτύωσης καθώς θα σε βοηθήσει να οργανώσεις ένα πλάνο επαφών με άτομα και φορείς που μπορούν να σε στηρίξουν στην εξεύρεση εργασίας. Μέρος της δικτύωσής σου είναι η επαφή σου με τις υπηρεσίες και φορείς Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Εύρεσης Εργασίας όπως είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., τα γραφεία Διασύνδεσης των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. κ.ά. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συμμετοχή σου σε δραστηριότητες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται η παρακολούθηση σεμιναρίων, η προσφορά εθελοντικής εργασίας, η συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, η συμμετοχή σε Ημέρες Σταδιοδρομίας, κ.ά.
  • Προετοίμασε και ανανέωνε συνεχώς τον προσωπικό σου φάκελο επαγγελματικών προσόντων και πιστοποιητικών.
  • Φρόντισε για την απόκτηση και τη συνεχή αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, των γνώσεων και των ικανοτήτων σου. Να είσαι προσαρμοστικός σε νέα δεδομένα. Δηλαδή όταν κάτι καινούργιο απαιτείται, μάθε πως γίνεται.
  • Μη περιορίσεις τις ενέργειές σου σε ένα είδος οργανισμού ή σε μια εταιρεία.

Ένα βασικό προσόν στην αναζήτηση εργασίας είναι η ευελιξία του υποψήφιου εργαζόμενου ιδιαίτερα στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του ζωής. Εντόπισε σε τι είδους εταιρείες και θέσεις εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν τα προσόντα σου και μην περιορίζεις την αναζήτησή σου σε ενός τύπου εργασία.

  • Να είσαι ευέλικτος και έτοιμος για πιθανούς συμβιβασμούς. Ιδιαίτερα απαραίτητη κρίνεται αυτή η ευελιξία στην περίπτωση νέων ανθρώπων που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους ζωής και πρέπει να αποκτήσουν εμπειρία για να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση εργασίας στο μέλλον. Ο τόπος εργασίας ή το ωράριο αν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι για το αντίθετο είναι πιθανόν να μην αποτελούν λόγο απόρριψης μιας θέσης εργασίας.
  • Διερεύνησε τις αγγελίες

Οι αγγελίες είναι μια πολύ βασική πηγή πληροφόρησης σχετικά με τους επαγγελματικούς κλάδους που έχουν ζήτηση στη αγορά, τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τα απαιτούμενα προσόντα γι’ αυτές.

Σε συνεργασία με το σύμβουλο θα μάθεις πώς να διαβάζεις με κριτικό πνεύμα τις αγγελίες να αποφεύγεις τις παγίδες και να ανταποκρίνεσαι με τον πληρέστερο τρόπο στις εκάστοτε απαιτήσεις.