Το δικό σου μονοπάτι καριέρας!

      

Τι μπορώ να κάνω ως εργοδότης;

 

Τα βασικά βήματα που μπορεί να κάνει ένας εργοδότης

  • Να παρέχω ίσες ευκαιρίες για απασχόληση, δίνοντας σε άτομα με αναπηρίες τις δυνατότητες στην αγορά εργασίας
  • Να απευθυνθώ σε ειδικούς επαγγελματικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι ειδικεύονται στην ταύτιση ικανοτήτων και αναγκών του εργαζόμενου με κινητική αναπηρία με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας καθώς και στον εντοπισμό και υλοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών.